JP_mobile (2)

Rezervace

Rekreační areál Příhrazy

 • Provozovatel

  TURNOVSKÁ PIVNICE s.r.o.
  Průmyslová 566/5,
  108 00 Praha - Malešice

  provozovna:
  Příhrazy 23, 294 12, Žďár

 • GPS

  50°31’37.6″N 15°04’32.9″E
 • IČ/DIČ

  02209870/CZ02209870
 • Telefon

  +420 220 770 727 rezervace

  +420 605 190 836 recepce

 • E-mail

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

Ceník

Ceník ubytování a služeb pro období 07.04.-29.09.2024

Typ ubytování Hlavní sezona
(25.06. - 03.09.2023)
Vedlejší sezóna
(07.04.-25.06.2023)+(04.09. - 30.10.2023)
01.11.2023 - 04.04.2024
CHATKA

Chatka 2 noci

3399,- CZK

3199,- CZK

Areál uzavřen

CHATKA

Chatka 5 nocí

7199,- CZK

6999,-CZK

Areál uzavřen
CHATKA

Chatka 7 nocí

9499,- CZK

8299,- CZK

Areál uzavřen

UBYTOVNA

1 lůžko na 2 noci

2 lůžka na 2 noci

3 lůžka na 2 noci

4 lůžka na 2 noci

 849,- CZK

1699,- CZK

2399,- CZK

3189,- CZK

 799,- CZK

1599,- CZK

2289,- CZK

3159,- CZK

Areál uzavřen
UBYTOVNA

1 lůžko na 5 nocí

2 lůžka na 5 nocí

3 lůžka na 5 nocí

4 lůžka na 5 nocí

2099,- CZK

4199,- CZK

5799,- CZK

7599,- CZK

1990,- CZK

4099,- CZK

5599,- CZK

7299,- CZK

Areál uzavřen
UBYTOVNA

1 lůžko na 7 nocí

2 lůžka na 7 nocí

3 lůžka na 7 nocí

4 lůžka na 7 nocí

3939,- CZK

5799,- CZK

7099,- CZK

8499,- CZK

3839,- CZK

5699,- CZK

6899,- CZK

8099,- CZK

Areál uzavřen
SLEVA DĚTI

Připravíme individuálně

3-11,99let

AREÁL UZAVŘEN

Skupiny

připravíme individuálně

od 20 osob

Areál uzavřen
KOČKA,PES

Pouze v chatkách

jednorázový poplatek

200,- CZK

Areál uzavřen
Rekr.popl.

25,- CZK

25,- CZK

Areál uzavřen
PARKOVNÉ

10,- CZK/1den

10,- CZK/1den

areál uzavřen

Postýlka

100,-CZK/pobyt

100,-CZK/pobyt

areál uzavřen

Polopenze

snídaně servírov. večeře servírovaná

250,- CZK

250,- CZK

areál uzavřen

Preferujeme pobyty pouze na 2, 5 a 7 nocí (Pá-Ne, Ne-Pá a Ne-Ne), lze sjednat individuální podmínky.Všeobecné rezervační a storno podmínky Turnovská pivnice s.r.o. (provozovatel)
Objednávky služeb:
Na každou objednávku služeb provedenou klientem (dále jen objednatelem) vystaví provozovatel písemné potvrzení objednávky, kde specifikuje zejména rozsah objednaných služeb. Provozovatel vždy vyžaduje zpětné potvrzení objednatelem. U hromadných, skupinových a firemních akcí osoba, potvrzující objednávku služeb, výslovně prohlašuje, že je oprávněna jednat jménem firmy či společnosti – objednatele. Případné riziko týkající se tohoto bodu nese objednatel. Objednatel se zavazuje řešit případné stížnosti na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb hotelem ihned bez prodlení s odpovědným zástupcem hotelu tak, aby hotel mohl zajistit případnou nápravu uvedených skutečností, popřípadě se k těmto skutečnostem vyjádřil. Případné pozdější reklamace, které nebyly řešeny během akce, nemusí hotel akceptovat. Za provozovatele jsou oprávněni jednat v této věci ředitel provozu, popřípadě sales manager.
Garance ubytování:
Provozovatel garantuje rezervaci na základě jím vystaveným písemným potvrzením rezervace. Písemné potvrzení rezervace je zpravidla vystaveno na základě závazné písemné objednávky objednatele. Není-li uvedeno jinak, je hotel oprávněn požadovat zálohu na poskytnuté služby, splatnou před nástupním termínem. Výše zálohy a datum její splatnosti je uvedena na faktuře. V případě, že není záloha zaplacena hotelu do data splatnosti, považuje hotel rezervaci za zrušenou, bez náhrady. Hotel garantuje ubytování v den příjezdu do 18:00 hodin místního času. Po tomto termínu je provozovatel oprávněn nabídnout ubytovací kapacitu jinému zájemci. V případě předchozí informace lze dohodou čas rezervace prodloužit.
Rozsah služeb:
Provozovatel se zavazuje poskytnout služby dle potvrzení objednávky v rozsahu a kvalitě přiměřené standardu a kvalitativního zařazení hotelu a za ceny uvedené v potvrzení objednávky.
Podmínky pro zrušení rezervace:
Klient je povinen veškeré změny rezervace či zrušení rezervace provádět vždy za pomocí emailu a tato změna či zrušení mu musí být hotelem potvrzena.
V případě, že host zruší potvrzenou rezervaci, je hotel oprávněn účtovat následující storno-poplatky:
Do 11 dnů před nástupem – 0%
Od 10 do 1 dne a v den příjezdu 100% z ceny ubytování a dalších objednaných služeb, specifikovaných v písemném potvrzení objednávky.
V případech, hodných zvláštního zřetele, může hotel od účtování storno-poplatků upustit, popřípadě jejich výši dohodou snížit.
Případné zkrácení délky pobytu, popřípadě nevyčerpání některých objednaných služeb (v případě možnosti jejich čerpání) není důvodem pro vrácení části zaplacené úhrady za objednané služby, není-li sjednáno jinak.
Platební podmínky:
Není-li uvedeno jinak, vyžaduje hotel uhrazení poskytovaných služeb nejdéle v den příjezdu hosta v hotovosti. Hotel akceptuje také kreditní karty. U skupinových a hromadných akcí vyžaduje hotel úhradu objednaných služeb nejpozději 45 dnů před pobytem. Je-li v písemném potvrzení rezervace sjednána s hotelem možnost platby fakturou, vystavuje hotel objednateli fakturu za poskytnuté služby do 3 dnů po skončení akce a stanovuje splatnost faktury na 14 dnů ode dne vystavení, přičemž za rozhodný den se považuje datum připsání úhrady na účet hotelu. Po tomto datu je hotel oprávněn účtovat úrok 0,1% celkové částky za každý den prodlení. V případě, že není provedeno uhrazení dlužné částky v daném termínu, může hotel postoupit vzniklou pohledávku k vymáhání. Požaduje-li host úhradu v cizí měně, kterou hotel akceptuje, považuje se za rozhodný denní kurz v hotelové směnárně. Při stanovení ceny služeb v písemném potvrzení rezervace v jiné měně než v Kč / USD, EURO/, která představuje devizový přepočet cen v Kč s použitím vyhlášeného kurzu nákupu banky u níž má hotel veden devizový účet, je stanoveno riziko ve výši 5%.
Pokud dojde při změně kurzu Kč vůči EURO k překročení stanoveného limitu kurzového rizika má ubytovatel právo změnit cenu za poskytované služby.

Rekreační areál Příhrazy

 • Provozovatel

  TURNOVSKÁ PIVNICE s.r.o.
  Průmyslová 566/5,
  108 00 Praha - Malešice

  provozovna:
  Příhrazy 23, 294 12, Žďár

 • GPS

  50°31’37.6″N 15°04’32.9″E
 • IČ/DIČ

  02209870/CZ02209870
 • Telefon

  +420 220 770 727 rezervace

  +420 605 190 836 recepce

 • E-mail

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

Historie

HISTORIE PŘÍHRAZ

Osada Příhrazy vznikla nejspíše v 18. století. Příhrazy byly malou vesnicí asi s dvaceti obytnými domy. Přesto díky blízkosti romantických pískovcových skal byly již v 19. století známé a vyhledávané.

Název obce je poprvé uváděn v roce 1720 ve tvaru Pržijhráz. Postupně se ustálil tvar Příhrazy, který označuje polohu při hrázi.

V roce 1890 v domě čp. 2 otevřel Čeněk Janků hostinec. V roce 1900 ho prodal družstvu vlastníků. To dostavělo nejprve sklepy a verandu s kuželníkem, později i hotel s 10 pokoji.

V roce 1929 družstvo prodalo penzion Václavu Kolomazníkovi. Po roce 1948 byl objekt znárodněn a přešel do majetku Jednoty v Mnichově Hradišti.

Na počátku 60. let bylo vybudováno v blízkosti koupaliště. V roce 1967 byl areál přestavěn na hotel. V blízkosti hotelu v té době také vznikl pavilon, který dnes slouží jako letní hospoda Příhrazy.

Hotel byl hojně navštěvován. Na začátku 90. let však začal areál upadat a následně musel být uzavřen.

V roce 2019 získal areál Měšťanský pivovar Turnov. Začala příprava rozsáhlé obnovy a modernizace areálu. Součástí této snahy je i nová identita rekreačního areálu.

„Do přírody, do Příhraz.“

PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY

Příhrazská vrchovina spadá pod Vyskeřskou vrchovinu v rámci Jičínské pahorkatiny. Nejvyšším místem oblasti je s 463,5 m n. m. kopec Mužský.

V kaňonovitých údolích Příhrazských skal můžeme narazit na skalní brány, oblouky a jeskyně. Dominantou je věž nazvaná Kobylí hlava.

V Příhrazských skalách se nachází i největší jeskyně českého ráje Krtola. Nalezneme zde také vytesanou jeskyni Hynšta, pozůstatek hradu ze 13. století, která později v 17. století sloužila jako úkryt českým bratřím.


Rekreační areál Příhrazy

 • Provozovatel

  TURNOVSKÁ PIVNICE s.r.o.
  Průmyslová 566/5,
  108 00 Praha - Malešice

  provozovna:
  Příhrazy 23, 294 12, Žďár

 • GPS

  50°31’37.6″N 15°04’32.9″E
 • IČ/DIČ

  02209870/CZ02209870
 • Telefon

  +420 220 770 727 rezervace

  +420 605 190 836 recepce

 • E-mail

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

About

REKREAČNÍ AREÁL PŘÍHRAZY

Ubytování a příjemné posezení u dobrého jídla a pití

 • Jak se k nám dostanete
 • telefon
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jak se k nám dostanete
 • telefon
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

50.5287,15.0766

Rekreační areál příhrazy
Příhrazy 23, 294 12, Žďár
tel: +420 605 190 836

Rekreační areál Příhrazy

 • Provozovatel

  TURNOVSKÁ PIVNICE s.r.o.
  Průmyslová 566/5,
  108 00 Praha - Malešice

  provozovna:
  Příhrazy 23, 294 12, Žďár

 • GPS

  50°31’37.6″N 15°04’32.9″E
 • IČ/DIČ

  02209870/CZ02209870
 • telefon

  +420 220 770 727

 • E-mail

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

Ubytování

Ubytování

Telefon - rezervace

Ubytovací sezóna začíná 07. 04. 2023

CHATKY

Rekonstruované a plně vybavené dřevěné chatky pro 4 osoby s vlastní verandou, sociálním zařízením a vybavenou kuchyňskou linkou ...

UBYTOVNA STANDARD **

Ubytování v rekonstruované zděné ubytovně s pokoji až pro 4 osoby, vybavené společnými toaletami, sprchami, kuchyní, společenskou místností a venkovním dětským hřištěm s trampolínou ...

 • Pokoj

 • Pokoj

Celková kapacita ubytovacího zařízení v areálu je 60 lůžek.

Případné další informace k cenám jsou k dispozici na tel. lince 
+420 220 770 727 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Tipy na výlety po okolí

Lokalita skýtá mnoho možností a příležitostí k pěším i cyklistickým výletům po Českém ráji. V přímé blízkosti se nacházejí známé turistické lokality jako Drábské světničky, zřícenina hradu Valečov, restaurace Na Krásné vyhlídce, Mužský, hrad Kost, Hrubá Skála, Valdštejn, Branžež a další.

 • Drábské světničky

  Drábské světničky v Českém ráji jsou skalní hrad na planině Hrada v Příhrazských skalách.

  Mapa

 • Zřícenina hradu Valečov

  Valečov je zřícenina středověkého skalního hradu na území obce Boseň.

  Mapa

 • Na Krásné vyhlídce

  Přijďte posedět do restaurace s novou velkou letní terasou.

  Mapa

 • Mužský

  Mužský - nejhezčí vrcholek Českého ráje!

  Mapa

 • hrad Kost

  Kost je gotický hrad nacházející se v Českém ráji.

  Mapa

 • Hrubá Skála

  Zámecký hotel Hrubá Skála se nachází v Českém ráji, na pískovcové skále asi 6 km jihovýchodně od Turnova.

  Mapa

Rekreační areál Příhrazy

 • Provozovatel

  TURNOVSKÁ PIVNICE s.r.o.
  Průmyslová 566/5,
  108 00 Praha - Malešice

  provozovna:
  Příhrazy 23, 294 12, Žďár

 • GPS

  50°31’37.6″N 15°04’32.9″E
 • IČ/DIČ

  02209870/CZ02209870
 • Telefon

  +420 220 770 727 rezervace

  +420 605 190 836 recepce

 • E-mail

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokračovat ve čtení

Další články...

Created by Redhand.cz